.
 

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงสร้างอัตรากำลังด่านศุลกากรเขมราฐ

นายด่านศุลกากร ผู้อำนวยการระดับสูง           จำนวน  1  อัตรา

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ       จำนวน  2  อัตรา

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ/ชำนาญการ       จำนวน  8  อัตรา

เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน      จำนวน  4  อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน  2  อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน  1  อัตรา

ลูกจ้างประจำ           จำนวน  2  อัตรา

พนักงานราชการ           จำนวน  3  อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว         จำนวน  1  อัตรา

                                                            รวม  จำนวน  24  อัตราอัตรากำลังด่านศุลกากรเขมราฐปัจจุบัน

นายด่านศุลกากร ผู้อำนวยการระดับสูง           จำนวน  1  อัตรา

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ           จำนวน   -  อัตรา

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ/ชำนาญการ                 จำนวน  9  อัตรา

เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน           จำนวน  2  อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน        จำนวน  2  อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน           จำนวน  1  อัตรา

ลูกจ้างประจำ           จำนวน  2  อัตรา

พนักงานราชการ           จำนวน  2  อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว           จำนวน  2  อัตรา

                                                           รวม  จำนวน  21  อัตรา

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2563 14:39:08
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ :

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเขมราฐ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเขมราฐ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ