ทำเนียบนายด่านศุลกากรเขมราฐ

ทำเนียบนายด่าน

1.นายสวัสดิ์ อินทร 2513 - 2516 

2.นายณรงค์วิทย์ ธรนะวนิชย์ 2516 - 2517

3.นายพิสิษฐ์ โพธิษเฐียร 2517 - 2518

4.นายสมหมาย นิลวัธน์ 2518 - 2519 

5.นายเฉลิม กะลัมพะเหติ 2519 - 2521 

6.นายอุดม ศรีสุริยสวัสดิ์ 2521 - 2523 

7.นายทะนงชัย มูลเมฆ 2523 - 2523

8.ว่าที่ ..ประไวย์ วิมุกตะลพ 2523 - 2524

9.นายนิกร การกุศล 2524 - 2525

10.นายสุรศักดิ์ วิไลรัตน์ 2525 - 2527

11.นายนิวัฒน์ วุฒิญาณ 2527 - 2527 

12.นายประสิทธิ์ บัวใหญ่ 2527 - 2530 

13.นายมนูญ พงษ์เขตกิจ 2530 - 2531

14.นายไพโรจน์ สถิติวิทยา 2531 - 2532 

15.นายกิตติ ฉายากุล 2532 - 2533

16.นายยุทธพร สำนวน 2533 - 2534 

17.นายสิทธิพร ไตรพิทักษ์ 2534 - 2536

18.นายภิญโญ พึ่งประชา 2536 - 2539 

19.นายไพบูล ลิ่มสมบูรณ์ 2539 - 2540 

20.นายสุทธิชัย คงตระกูล 2540 - 2543

21.นายมนูญ จันแป้น 2543 - 2546

22.นายผจญศักดิ์ ครองชนม์ 2546 - 2548

23.นายกำธร เจริญสุข 2548 - 2550

24.นายปกรณ์พันธุ์ บุปผาพรหม 2550 - 2551

25.นายสมยศ กันแตง 2551 - 2557

26. นายประสงค์ เพริศพริ้ง 2557 - 2559

27. นายวัลลภ  วุฒาพาณิชย์ 2559 - 2560

28. นางสาวภาวนา  งามสุทธิ 2560 - 2565

        29. นางจารุวรรณ  เหมยากร 2565 - ปัจจุบัน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2565 09:38:19
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเขมราฐ
เลขที่ 6/5 ถ.กงพะเนียง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4549-1180
อีเมล์ : 73160000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเขมราฐ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเขมราฐ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ